español

  QUI SOM

Degut a l’increment de les zones de bany, y a la preocupació del sector, va néixer Servei Organitzat de Salvament S.L., som una empresa de Salvament i Socorrisme Professional, que mira per la seguretat dels usuaris que es trobin tant en espais aquàtics naturals (platges, rius, embassaments), com d’aquells que facin us de les instal·lacions aquàtiques (piscines , parcs aquàtics) amb l’objectiu de oferir un Servei Organitzat de Salvament, Socorrisme i de Vigilància eficient.

La nostra empresa es caracteritza per la elaboració, a través de un anàlisisdel lloc de treball, de un estudi en profunditat del espai en que es realitzarà la vigilància, per dotar, en funció de les característiques i necessitats de la zona, del millor personal i material possible.

Les activitats i treballs que s’hi desenvoluparan són prèviament revisades i supervisades per personal qualificat en la matèria, que mantindran una relació de feed-back continuo amb el personal contractat.

Per realitzar les funcions de vigilància i salvament, contem amb un equip professional i qualificat del que depèn la seguretat de tots els banyistes i els que practiquen esports nàutics.

Any rere any es pot observar com cada vegada hi han més accidents en els espais aquàtics, amb el ofegaments com a principal causa de mortalitat.

Cada vegada són més les instal·lacions en les que la seguretat i el benestar són requeriments bàsics, ja que durant els últims anys, la societat els ha posat de manifest.En aquesta línia d’exigència i de millora es basa la nostra entitat, aportant una cobertura de vigilància eficaç i exigent en la que es pugui demostrar la professionalitat del sector i la importància de tenir un adequat servei organitzat de salvament y socorrisme.

     SOS Salvament :: Tel 646-465-047 :: info@sosalvamento.com  
Diseño web :: Quimera Visual